Từ ngày: Đến ngày:
Chọn thời gian: (Định dạng MM/yyyy VD: 08/2018)  
                                                                        


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

BẢNG ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
(Từ ngày 01/03/2024 đến ngày 03/03/2024)

TTNội dungẢnh cán bộTổng số lượt đánh giáRất hài lòngHài lòngKhông hài lòng
Về cơ sở vật chấtVề thời gian giải quyết hồ sơVề thái độ phục vụ của cán bộ
IUBND Quận Tây Hồ000000
1Hà Thị Phương Dung000000
2Phạm Minh Huyền000000
3Chử Thị Kim Nhung000000
IIVăn phòng đăng ký nhà đất000000
1Kiều Thu Anh000000
2Đỗ Văn Hiệp000000
3Lê Thị Thùy000000
IIIUBND Phường Yên Phụ000000
1Bùi Hải Sâm000000
2Trần Thu Hương000000
3Đinh Xuân Sơn000000
IVUBND Phường Nhật Tân000000
1Nguyễn Trung Kiên000000
2Vũ Quang Nghĩa000000
VUBND Phường Quảng An000000
1Nguyễn Thùy Dung000000
2Trần Thanh Thủy000000
3Vi Thị Hảo000000
VIUBND Phường Tứ Liên000000
1Đỗ Thị Minh Trang000000
2Nguyễn Thị Thu Hà000000
VIIUBND Phường Bưởi000000
1Nguyễn Thanh Bình000000
2Lê Hồng Phong000000
VIIIUBND Phường Thụy Khuê000000
1Trần Thị Tuyết Phương000000
2Cao Thị Hồng Hà000000
3000000
IXUBND Phường Xuân La000000
1Nguyễn Bích Hằng000000
2Nguyễn Thị Dư000000
XUBND Phường Phú Thượng000000
1Nguyễn Khắc Doanh000000
2Nguyễn Xuân Nguyên000000
Quận Tây Hồ000000